Dönüşen 8 Gb

Dönüşen 8 Gb


Bir ay boyunca paket ücreti karşılığında Her Yöne 1.000 dk + Heryöne 1.000 sms + 8 gb cepten internet yüklenir.